PPE inspections: sjekk av sikringspunkter

Inspeksjoner av det som på utenlandsk kalles personlig sikkerhetsutstyr (PPE) er helt avgjørende for å sikre klatrernes sikkerhet. Vi snakker om hengere og toppankere. Det styres av standard NF S72-701 fra april 2008.

I henhold til regelverket må du:

 • Inspiser utstyr for slitasje (gjennom sporbarhet av alt utstyr.) Før logg!
 • Sjekk om det er samsvar med standardene
 • Ha en erstatningsplan

ENTRE-PRISES kan hjelpe deg med denne prosessen og gjennomføre den årlige inspeksjonen av alle sikringspunkter.

 • Dette bør innebære å etablere passende systemer for internkontroll av utstyret ditt:
 • Utpek en utstyrssjef.
 • Følg produsentens instruksjoner for bruk.
 • Merk utstyr slik at det kan spores individuelt eller med parti.
 • Føre et register (logg) over alle utstyr.
 • Rutinemessige inspeksjoner ved bruk.
 • En omfattende inspeksjon minst en gang i året.
 • Gi informasjon til brukerne.

Kontakt oss for ytterligere informasjon.